maandag 15 juli 2013

Weet je het zeker?

Doen wat Jezus zegt

Als je iemand die in Jezus gelooft vraagt of hij Jezus zou gehoorzamen, dan zul je niet vaak mensen tegenkomen die dit ontkennen. "Natuurlijk wil ik doen wat Jezus zegt", is het antwoord dat je dan vaak hoort. Maar is dat ook werkelijk zo?

Een tijd geleden mocht ik preken in een evangelische gemeente. Ik heb daar gepreekt over eerste gemeente. Een gemeente die Joods was, de sabbat onderhield, de Feesten vierde en alleen de reine at. Tijdens de aanbidding zong de vrouw van de voorganger een prachtig lied over 'doen wat Jezus zegt'. Dit sloot uiteraard perfect aan bij mijn prediking, maar aan haar blik te zien was dit nou niet helemaal wat zij daar mee bedoelde. 

Jezus zegt:


Mat. 5:17-21
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Denk nou niet ik gekomen om de Thora of de Profeten af te schaffen, want Ik ben niet gekomen om deze af te schaffen, maar ze haar ware betekenis te geven (vervullen). En om te laten zien dat hij dit echt bedoelt, legt Hij ook dat de geboden niet afgeschaft mogen worden en dat je de mensen de geboden van God dient te leren. En dit is toch echt anders dan ons al die jaren is geleerd door onze voorgangers.

Het Hebreeuwse woord Thora, letterlijk “onderwijzing”, wordt zowel in de Septuaginta als in het Nieuwe Testament vertaald met het Griekse woord Nomos, dat wet betekent. Het Grieks heeft een directere en grotere invloed gehad dan het Hebreeuws op de meeste moderne talen en daarom wordt er in de meeste talen gesproken over de Wet van Mozes in plaats van de onderwijzing van Mozes. Dit is ook deels de reden dat de Thora door de christenen gezien wordt als een wetboek. In het Judaïsme kan Thora het volgende betekenen:
 • Chumash (de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes);
 • Bovenstaand plus de Profeten en de Geschriften (de Tanach);
 • Bovenstaand plus de mondelinge Thora (Talmoed en andere geschriften);
 • Bovenstaand plus alle religieuze instructies van de rabbijnen.

In het gedeelte van Mattheus slaat het op de eerste vijf boeken van Mozes. We kunnen dit afleiden uit het feit dat de Profeten er apart bij worden genoemd. 

Het Griekse woord voor compleet maken is “plerosai”, letterlijk vullen. De meeste vertalingen geven het weer als “vervullen”. Het is waar dat Jezus de Thora perfect onderhield en de voorspellingen van de profeten heeft vervuld, maar dat is niet het punt hier. Jezus kwam niet om af te schaffen maar om ‘compleet te maken’. Om de juiste uitleg te geven aan de bedoeling van de Thora en de Profeten. 

De verzen 18-20 verwoorden drie manieren waarop de Thora en de Profeten noodzakelijk blijven, van toepassing en van kracht zijn. De rest van hoofdstuk 5 geeft zes specifieke situaties waarin Jezus de vollere betekenis van de Thora uitlegt. Jezus brengt zijn leerlingen volledige begrip bij met betrekking tot de strekking van Thora en de profeten, zodat ze ten diepste kunnen beleven waar het om draait om Gods volk te zijn. 

En de kerk zegt...

Je raad het al. De kerk zegt dat vervullen betekent dat het niet meer hoeft, dat het klaar is. Hiermee gaan ze dus regelrecht in tegen de waarschuwen die Jezus zelf geeft:

Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Dus weet je zeker dat je Jezus wil gehoorzamen? Of vind je die comfortabele kerkbank wel lekker zitten? Eén troost, ook al doe je het niet, je zal genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen, al is het klein.

Sjaloom!

©SlaapKerkjeSlaap

4 opmerkingen:

 1. Shalom Asaf.

  Fijn dat je deze blog schrijft.
  Ik heb een poosje geleden de Thora ontdekt en ben onderzoekende.
  Ik ben opgegroeid met de gedachte dat Jezus de wet perfect en zondeloos heeft nageleefd en dat wij daarom de wet niet meer zouden hoeven te houden.
  Het Grieks ben ik niet machtig dus vandaar mijn vraag: Of het woord dat bij ons met ‘vervullen’ is vertaald, vanuit de grondtekst met nog andere woorden kan worden vertaald of dat het woord nog diepere betekenissen heeft. Ik heb nl. in de afgelopen tijd dat woorden in de grondtekst meerdere betekenissen kunnen hebben of met de context ook anders vertaald kunnen worden.
  Ik ben benieuwd, want dan kan ik me wat beter verdedigen in mijn omgeving die het houden van de Thora als niet noodzakelijk of wettisch zien.

  Vriendelijke groet,
  Famke Lies

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Sjaloom Famke,

  Ik kan je vraag het beste beantwoorden aan de hand van een woordenboek. Hieronder is de definitie van Thayer:

  Thayer Definition:
  1) to make full, to fill up, i.e. to fill to the full
  1a) to cause to abound, to furnish or supply liberally
  1a1) I abound, I am liberally supplied
  2) to render full, i.e. to complete
  2a) to fill to the top: so that nothing shall be wanting to full measure, fill to the brim
  2b) to consummate: a number
  2b1) to make complete in every particular, to render perfect
  2b2) to carry through to the end, to accomplish, carry out, (some undertaking)
  2c) to carry into effect, bring to realisation, realise
  2c1) of matters of duty: to perform, execute
  2c2) of sayings, promises, prophecies, to bring to pass, ratify, accomplish
  2c3) to fulfil, i.e. to cause God’s will (as made known in the law) to be obeyed as it should be, and God’s promises (given through the prophets) to receive fulfilment

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wow. Ik Ben ook zoekende en ik zou graag bij een groepje terecht willen voor bijbelstudie.
  Ik kom ook van een christelijk , charismatische achtergrond en het is inderdaad lastig,maar vooral verwarrend als er verzen uit Het Woord misplaatst of negeerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Door de letters de boodschap niet meer zien.
  Lees voor vervullen eens: Hebreeën 10: Hier ben Ik, Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat (10:7). Jezus is de vleesgeworden Thora. De Sabbat ziet vooruit op de rust. De rust die bij Jezus te vinden is. In Jezus heeft het einde van de wereld plaatsgevonden en is men ontslagen van de wet, zoals een vrouw vrij is om opnieuw te trouwen als haar echtgenoot gestorven is.
  Je kan proberen om, meer nog dan de Farizeeën, gerechtigheid te krijgen uit de wet. Zoals Jezus zegt: wie ze doet en leert. Maar Jezus stelt alleen maar op scherp dat daar de eis ligt. Jezus is de Enige die het gedaan heeft. Daarom kan ook gezegd worden: er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En daarom is er slechts leven als je opziet naar Jezus en zijn aanbod aanneemt.

  BeantwoordenVerwijderen